Reklamačný poriadok

Informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie našich produktov

REKLAMÁCIA

Pri preberaní tovaru si prosím dôkladne skontrolujte, či je obal zásielky bez viditeľného poškodenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielku nepreberajte.

Ak zistíte až po rozbalení, že je obsah zásielky poškodený, je potrebné uplatniť reklamáciu do dvoch pracovných dní od prevzatia zásielky priamo u dopravcu.

V prípade potreby, že nejaký tovar chýba, hoci je uvedený v priloženom daňovom doklade, alebo vykazuje chybu, ktorá nebola spôsobená prepravou, zaslajte nám najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru písomnú reklamáciu s popisom chýb alebo nezrovnalostí.

Vybavenie reklamácie urýchlite vyplnením nášho reklamačného formulára alebo odstúpením od zmluvy, ktoré priložíte do balíka, alebo zaslaním správy na náš e-mail info@bibelot.sk.

Neposielajte nám, prosím, v žiadnom prípade reklamovaný tovar späť bez predchádzajúcej dohody s nami.

Ak zasielate alebo odovzdávate tovar na reklamáciu, odporúčame priložiť tieto doklady:

  •     kúpny doklad (faktúra)
  •     záručný list – riadne vyplnený a potvrdený predajcom (ak je k tovaru vydaný)
  •     Opis poruchy, kontakt na vašu osobu


Tovar nám potom, prosím, doručte na adresu:

ACTIVA SLOVAKIA s r.o.
e-shop Bibelot.SK
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava

Záručná lehota na predané výrobky je 24 mesiacov. Ak je na obale dodaného tovaru alebo v návode k nemu pripojenom uvedená lehota na použitie tovaru v súlade s osobitnými právnymi predpismi, záručná lehota sa skončí uplynutím tejto lehoty.

Výrobok nám pošlete k reklamácii bez zbytočných odkladov po tom, ako sa vada prejaví. Reklamácia výrobkov, ktoré sa používali aj po vzniku chyby, alebo pri ktorých došlo k neodbornej oprave, nebude uznaná.

Vašu reklamáciu treba vybaviť v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení tovaru predajcovi a končí vybavovaním reklamácie u predajcu.

Na darčeky, ktoré sa poskytujú úplne zadarmo, nemožno uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa.

Viac vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti ACTIVA.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY DO 14 DNÍ

Do 14 dní odo dňa dodania tovaru máte právo od zmluvy odstúpiť.

V tejto lehote musí byť tovar odovzdaný na doručenie spoločnosti ACTIVA (s písomným vyjadrením, že odstupujete od zmluvy v lehote 14 dní) alebo nám musíte toto svoje rozhodnutie oznámiť písomne e-mailom na adresu info@bibelot.sk, či vyplnením formulára „Formulár odstúpenia od zmluvy“, ktorý priložte k vrátenému tovaru.

Tovar nám potom, prosím, doručte na adresu:

ACTIVA SLOVAKIA s r.o.
e-shop Bibelot.SK
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava

Pri následnom vyrovnaní strán, resp. pri vrátení tovaru, musia byť výrobky nepoškodené, najlepšie v pôvodnom obale a nesmú javiť známky používania.

Activa je oprávnená preskúmať vrátený tovar zákazníkom do 4 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru, a to najmä s cieľom zistiť, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na preskúmanie stavu tovaru je spoločnosť ACTIVA, ak je vrátený tovar v poriadku, povinná vrátiť kúpnu cenu zákazníkovi spolu s expedičnými poplatkami za jeho dodanie. Náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Activa nie je povinná vrátiť kúpnu cenu, ak kupujúci nevráti v súvislosti s odstúpením od zmluvy objednaný a dodaný tovar späť.

ACTIVA nebude v tomto prípade preberať zásielky označené ako dobírka.

Viac vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti ACTIVA.

 

Prílohy